اخبار برگزیده

چرخه ی آب

سپیده دم به باریدن خود ادامه میدهم
تا که شاید چرخه ی آب را ثبات دهم
حکیمی را گفتند بدون شیر آب چکار کنیم؟
گفت ای یار باکی نیست دست میزنیم
چرخه ی آب درون لوله های خشک شده
کمی بنوش و بفروش و آب را مفت بده
شخصیت قطره های آب روی این زمین
کراواتی و کارگر و عرق ریزی جبین
قطره قطره ی این آب به یاد تو ریخت
از ارتفاع کوه تا دشت های بی ریخت
هر دم به لوله های آب قسم خوردیم
هرجا که شد به درون زمین فرو بردیم
فرقی نکرد بزرگ یا کوچک آن
ما آب خواستیم گرچه باشد نمک فشان
آهای انسان آب را مبر از یاد
خوردنی ترین اب تقدیم تو باد

تیرماه


چرخه ی آب

چرخه ی آب

چرخه ی آب

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها